ABS ورق


ورق ABS

ورق های ABS نوع دیگری از ورق های پلاستیکی هستند. این ورق ها که قیمت بسیار مناسبی دارند، معمولاً در ضخامت های کم مثلاً ۲ میلیمتری عرضه می شوند.