لوله و میلگرد پلکسی

لوله


لوله پلکسی

نوع دیگری از پلیمر اکرولیک، اشکال لوله یا میلگرد پلکسی هستند. این لوله ها دارای طول، قطر و ضخامت های مختلفی اند. طبیعتاً میلگرد ها نیز مانند لوله ها تنوع زیادی دارند. از نظر رنگی رایج ترین مورد رنگ شفاف بی رنگ است. البته موارد خاصی از رنگ های دیگر نیز موجود است.