یراق پلکسی

لولا در


یراق پلکسی ( لولا، پایه یا اسپیسر و … )

یراق آلات به لوازم مصرفی استفاده شده در پروسه ی ساخت یک محصول گفته می شود مثل لولای پلکسی. لولا های اکرولیکی و … که برای هم نشینی سطوح و اتصال ها بسیار پرکاربردهستندکه  در ابعد و رنگ های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. یک از یراق های پر مصرف پایه پلکسی و یا اسپیسر می باشد.

شروع گفت و گو
سلام چطور می تونم کمکتون کنم ؟ 👋